Tyst


Ljud

Spela den spelaren nedan för att lyssna på innehållet

Get the Flash Player to see this player.

Sluta

Fakta

"Blåbandsrörelsen är ett samlingsbegrepp för en nykterhetsorganisation kristen grund arbetar för en solidarisk och restriktiv alkoholpolitik och för ett narkotikafritt samhälle. Man vill bilda opinion för personlig helnykterhet, skapa fler attraktiva alkoholfria miljöer och påverka samhällets utveckling genom att agera blåslampa gentemot politiker och andra beslutsfattare."

Spånga Blå band som är en Blåbandsrörelse förening, grundades år 1900 på Eggeby Gård på Järvafältet. Blåbandsrörelsen kom till Sverige från USA på 1880-talet. Grundaren hette Francis Murphy och organisationen heter Blå Korset internationellt.

Syns Träff för synskadade och personer med funktionsnedsättning skapades i september 2009 av synskadade i föreningen Spånga Blåband och med Erik Lindberg som dess ordförande.

Spånga Blåbands förening är en öppen, mångkulturell, svensk förening i Stockholm som arbetar för integration, gemenskap och delaktighet, samt mot droger och främlingsfientlighet i det svenska samhället.

För Spånga Blåband är alla lika viktiga. Var och en ses som en tillgång, som en resurs.

Alla är välkomna oavsett bakgrund, ålder, språkkunskaper, nationalitet eller formella meriter.
Alla har något att bidra med.
Tillsammans arbetar vi för att unga människor inte skall börja använda alkohol och droger.
Tillsammans skapar vi bra mötesplatser för goda möten människor emellan.
Tillsammans verkar vi för ett öppet samhälle där alla får vara med.

Om du vill veta mer om Spånga Blåband besök www.spangablaband.nu

Spånga Blåband förening
kontakt person: Erik Lindberg
e-mail: erik.lindberg@spangablaband.nu

I vår lokal i Nacka