Tyst


Ljud

Spela den spelaren nedan för att lyssna på innehållet

Get the Flash Player to see this player.

Sluta

Om Synstraff

Syns Träff för synskadade och personer med funktionsnedsättning skapades i september 2009 av synskadade i föreningen Spånga Blåband och med Erik Lindberg som dess ordförande.

Vår policy är att främja integrationen av synskadade i vardagen och arbetet. Vi vill hjälpa till med de fyra viktigaste parametrarna:

 • Hjälp och råd med datorn
 • Tips och råd anpassade för målgruppens specifika behov
 • Råd beträffande val av stöd
 • Råd och tips om specifika saker som används dagligen i vardagslivet

Utöver detta utvecklar Syns Träff för synskadade sedan 2009 ett projekt "Tillgänglighet på Blå Vägen" som bygger på samarbetsplaneringen och konsultation med ledningsgruppen på Blå Vägen. Integration är också enkel tillgång av synskadade till samhälle.

Syns Träff för synskadade och personer med funktionsnedsättning blev framgång i samhället tack vare det förtroende och den lojalitet som Ni visade oss och det tackar vi er för.

Integrationen av synskadade och personer med funktionshinder är inte bara den främsta anledningen av Synstraff utan utgör också ett personligt engagemang.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är ett internationellt instrument för mänskliga rättigheter i FN för att skydda rättigheter och värdighet för personer med funktionsnedsättning. Texten antogs av FN: s generalförsamling den 13 december 2006.

Det finns åtta vägledande principer som ligger bakom konventionen:

 1. Respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande frihet att göra sina egna val, och oberoende personer
 2. Icke-diskriminering
 3. Fullständigt och effektivt deltagande och inkludering i samhället
 4. Respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden och mänskligheten
 5. Lika möjligheter
 6. Tillgänglighet
 7. Jämställdhet mellan kvinnor och män
 8. Respekt för fortlöpande utveckling av barn med funktionshinder och respektera rätten för barn med funktionshinder att bevara sin identitet
Invignig Frivilligcentral Sydväst
"Frivilligcentral Sydväst" Invigningen